Σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας είναι:

  • να μελετά το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τις μεταρρυθμίσεις του.
  • να φέρει νέες ιδέες και πλαίσια για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας.
  • να δώσει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υγειονομική περίθαλψη και πώς μπορεί να γίνει καλύτερη, πιο δίκαιη, πιο προσιτή και προσβάσιμη σε όσους την χρειάζονται περισσότερο.
  • να δημιουργήσει συνέργειες στον τομέα της έρευνας των υπηρεσιών υγείας παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα για την ερευνητική κοινότητα της έρευνας υπηρεσιών υγείας και της πολιτικής για την υγεία.

Το Κέντρο μας διαθέτει εξειδίκευση στην έρευνα και την κατάρτιση στην Υγειονομική και κοινωνική φροντίδα με συνεργασίες με πανεπιστήμια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Συνεργασίες:

The Health Systems and Policy Monitor
Liser
European Commision
Euro Child
inhwe
WHO-EU
CMT Prooptiki
Ku leuven
RRING

Εγγραφείτε στο Newsletter μας