Δημόσιες έρευνες για το covid-19 από κράτη μέλη της ΕΕ – Public inquiries into covid-19 by EU member states (Link)

Είναι ώρα η Κύπρος να ξεκινήσει τη δίκη της ανοικτή και δημόσια έρευνα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Σε αρκετά από τα κράτη μέλη της ΕΕ οι εθνικές έρευνες, μελέτες και αξιολογήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημικής  κρίσης  έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Τι γίνεται με την Κύπρο; Πως αντιμετώπισε η χώρα την πανδημία; Υπήρξαν δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες; Γιατί χαθήκαν τόσες ζωές στους οίκους ευγηρίας; Λήφθηκαν έγκαιρα και αιτιολογημένα όλα τα μέτρα; Πως αξιολογείται το εμβολιαστικό πλάνο;

Summaries-of-Public-Inquiries-into-covid-19-by-EU-member-states