Το Ερευνητικό Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΥΠΥ) αποτελείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές και μελετητές με πολυετή εμπειρία και ερευνητικό ενδιαφέρον στους τομείς της υγείας και κοινωνικής προστασίας. Συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία ο οργανισμός μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την έρευνα και τη συμβουλευτική στο χώρο.

Σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου είναι:

  • να μελετά το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τις μεταρρυθμίσεις του.
  • να φέρει νέες ιδέες και πλαίσια για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας.
  • να δίνει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υγειονομική περίθαλψη και πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη, πιο προσιτή και προσβάσιμη σε όσους την χρειάζονται περισσότερο.
  • να δημιουργεί συνέργειες στον τομέα της έρευνας υπηρεσιών υγείας, παρέχοντας κοινή πλατφόρμα για την ερευνητική κοινότητα στις υπηρεσίες υγείας και της πολιτικής για την υγεία.

Το Κέντρο μας διαθέτει εξειδίκευση στην έρευνα και την κατάρτιση στην Υγειονομική και κοινωνική φροντίδα με συνεργασίες με πανεπιστήμια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Subscribe to Newsletter